Ferma Drobiu Marcin Ciesielski - instalacja do chowu brojlerów kurzych o liczbie 355 500 stanowisk (1422 DJP), zlokalizowana na terenie fermy w Racławicach Śląskich – zawiadomienie o wydaniu pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2023/05/ferma-drobiu-marcin-ciesielski-instalacja-do-chowu-brojlerow-kurzych-o-liczbie-355-500-stanowisk-1422-djp-zlokalizowana-na-terenie-fermy-w-raclawicach-slaskich-zawiadomienie-o-wydaniu-p/ 18.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/05/ferma-drobiu-marcin-ciesielski-instalacja-do-chowu-brojlerow-kurzych-o-liczbie-355-500-stanowisk-1422-djp-zlokalizowana-na-terenie-fermy-w-raclawicach-slaskich-zawiadomienie-o-wydaniu-p/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Magdalena Suszek Magdalena Suszek Marszałek Województwa Opolskiego