DOA-ZP.272.9.2023 Aktualizacja i weryfikacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego. Części 1- 4. https://bip.opolskie.pl/2023/05/doa-zp-272-9-2023-aktualizacja-i-weryfikacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-wojewodztwa-opolskiego-czesci-1-4/ Aktualizacja i weryfikacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego: Tytuł część 1  Aktualizacja i weryfikacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego – powiat  GŁUBCZYCKI - część 1 Tytuł część 2 Aktualizacja i weryfikacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego – powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI - część 2 Tytuł część 3 Aktualizacja i weryfikacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego – powiat KRAPKOWICKI - część 3 Tytuł część 4 Aktualizacja i weryfikacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego – powiat OLESKI - część 4. Bezpośredni link do strony postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efa6241b-f93c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Strona prowadzonego postępowania ]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 24.05.2023 31.12.2023
Marcin Puszcz Monika Elceser Monika Elceser Województwo Opolskie