Zawiadomienie o wydaniu koncesji Marszałka Województwa Opolskiego nr 131/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. znak: DOŚ-RG.7422.13.2023.JJ na wydobywanie piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża „Zimnice Małe”, położonego na terenie miejscowości Zimnice Małe, gmina Prószków, pow. opolski, woj. opolskie, udzielonej Piotrowi Urbacka Firma Budowlana „URBACKA” z siedzibą w Źliniach https://bip.opolskie.pl/2023/04/zawiadomienie-o-wydaniu-koncesji-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-nr-131-2023-z-dnia-21-kwietnia-2023-r-znak-dos-rg-7422-13-2023-jj-na-wydobywanie-piaskow-skaleniowo-kwarcowych-ze-zloza-zim/ 01.01.1970
Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki Joanna Jaworska Joanna Jaworska Marszałek Województwa Opolskiego