Uchwała nr LIII/549/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.04.2023 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu - Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/04/uchwala-nr-liii-549-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-04-2023-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-vi-57-2019-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-konsultacji-wojewod/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIII 25.04.2023 LIII/549/2023 Marszałkowski Budżet Obywatelski https://bip.opolskie.pl/2023/04/uchwala-nr-liii-549-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-04-2023-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-vi-57-2019-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-konsultacji-wojewod/
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu - Agnieszka Okupniak Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie