Uchwała nr LIII/547/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.04.2023r. w sprawie powierzenia realizacji części zadania pn. „Dożynki Wojewódzkie 2023” Gminie Komprachcice https://bip.opolskie.pl/2023/04/uchwala-nr-liii-547-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-04-2023r-w-sprawie-powierzenia-realizacji-czesci-zadania-pn-dozynki-wojewodzkie-2023-gminie-komprachcice/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIII 25.04.2023 LIII/547/2023 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2023/04/uchwala-nr-liii-547-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-04-2023r-w-sprawie-powierzenia-realizacji-czesci-zadania-pn-dozynki-wojewodzkie-2023-gminie-komprachcice/
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Marcin Oszańca Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie