Uchwała nr LIII/546/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.04.2023r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach https://bip.opolskie.pl/2023/04/uchwala-nr-liii-546-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-04-2023r-w-sprawie-zmiany-statutu-zakladu-opiekunczo-leczniczego-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-glucholazach/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIII 25.04.2023 LIII/546/2023 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2023/04/uchwala-nr-liii-546-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-04-2023r-w-sprawie-zmiany-statutu-zakladu-opiekunczo-leczniczego-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-glucholazach/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń-Kandziora Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie