Uchwała nr LIII/544/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.04.2023r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Pakosławice https://bip.opolskie.pl/2023/04/uchwala-nr-liii-544-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-04-2023r-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-pakoslawice/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIII 25.04.2023 LIII/544/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/04/uchwala-nr-liii-544-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-04-2023r-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-pakoslawice/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń-Kandziora Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie