Uchwała nr LIII/543/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.04.2023r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2023/04/uchwala-nr-liii-543-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-04-2023r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIII 25.04.2023 LIII/543/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/04/uchwala-nr-liii-543-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-04-2023r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie