Uchwała nr LIII/541/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.04.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2023 roku umowy o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Głubczyckim - Domem Pomocy Społecznej w Klisinie, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy https://bip.opolskie.pl/2023/04/uchwala-nr-liii-541-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-04-2023r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-w-2023-roku-umowy-o-dofinansowanie-robot-budowlanych-w-obiektach-sluzacych-rehabilitac/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIII 25.04.2023 LIII/541/2023 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2023/04/uchwala-nr-liii-541-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-04-2023r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-w-2023-roku-umowy-o-dofinansowanie-robot-budowlanych-w-obiektach-sluzacych-rehabilitac/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń-Kandziora Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie