Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie https://bip.opolskie.pl/2023/04/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix-308-2009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-24-lutego-2009-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagradzania-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-placowk/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LIII 17.04.2023 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2023/04/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix-308-2009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-24-lutego-2009-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagradzania-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-placowk/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Monika Jurek Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie