Projekt uchwały w sprawie powierzenia realizacji części zadania pn. „Dożynki Wojewódzkie 2023” Gminie Komprachcice https://bip.opolskie.pl/2023/04/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-realizacji-czesci-zadania-pn-dozynki-wojewodzkie-2023-gminie-komprachcice/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LIII 17.04.2023 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2023/04/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-realizacji-czesci-zadania-pn-dozynki-wojewodzkie-2023-gminie-komprachcice/
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Marcin Oszańca Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie