Moretto Polska Sp. z o.o. - instalacja do topienia i odlewania metali nieżelaznych (aluminium) o zdolności produkcyjnej 20,88 ton na dobę, zlokalizowanej w Prudniku przy ul. Przemysłowej 7 - wygaszenie pozwolenia https://bip.opolskie.pl/2023/04/moretto-polska-sp-z-o-o-instalacja-do-topienia-i-odlewania-metali-niezelaznych-aluminium-o-zdolnosci-produkcyjnej-2088-ton-na-dobe-zlokalizowanej-w-prudniku-przy-ul-przemyslowej-7-wygaszeni/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2023/04/moretto-polska-sp-z-o-o-instalacja-do-topienia-i-odlewania-metali-niezelaznych-aluminium-o-zdolnosci-produkcyjnej-2088-ton-na-dobe-zlokalizowanej-w-prudniku-przy-ul-przemyslowej-7-wygaszeni/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Halina Mańczyk Marszałek Województwa Opolskiego