Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. - instalacja spalania paliw, instalacja składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz instalacje pozostałe, zlokalizowane na terenie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu, przy ul. Harcerskiej 15 – tekst jednolity pozwolenia zintegrowanego. https://bip.opolskie.pl/2023/04/energetyka-cieplna-opolszczyzny-s-a-instalacja-spalania-paliw-instalacja-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-oraz-instalacje-pozostale-zlokalizowane-na-terenie-energetyki-ciep/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2023/04/energetyka-cieplna-opolszczyzny-s-a-instalacja-spalania-paliw-instalacja-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-oraz-instalacje-pozostale-zlokalizowane-na-terenie-energetyki-ciep/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Magdalena Suszek Marszałek Województwa Opolskiego