Drugi nabór wniosków o dotacje w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/04/drugi-nabor-wnioskow-o-dotacje-w-roku-2023-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-lub-znajdujacych-sie-w-gminnych-ewidencjach-zaby/ Termin naboru wniosków: 18.04-17.05.2023 r. ]]> 17.05.2023 Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego https://bip.opolskie.pl/2023/04/drugi-nabor-wnioskow-o-dotacje-w-roku-2023-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-lub-znajdujacych-sie-w-gminnych-ewidencjach-zaby/https://bip.opolskie.pl/2023/04/drugi-nabor-wnioskow-o-dotacje-w-roku-2023-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-lub-znajdujacych-sie-w-gminnych-ewidencjach-zaby/https://bip.opolskie.pl/2023/04/drugi-nabor-wnioskow-o-dotacje-w-roku-2023-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-lub-znajdujacych-sie-w-gminnych-ewidencjach-zaby/
Bartosz Swoboda Bartosz Swoboda Bartosz Swoboda Województwo Opolskie