DOA-ZP.272.8.2023 "Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej: Część I Materiały promocyjne - Opolska Karta Rodziny i Seniora Część II Materiały promocyjne - Konkurs Najlepsza Przestrzeń Województwa Opolskiego" https://bip.opolskie.pl/2023/04/doa-zp-272-8-2023-wykonanie-i-dostawa-materialow-promocyjnych-na-potrzeby-departamentu-polityki-regionalnej-i-przestrzennejczesc-i-materialy-promocyjne-opolska-karta-rodziny-i-senioraczesc-ii/ Strona prowadzonego postępowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 26.04.2023 30.06.2023
Marcin Puszcz - Dyrektor Departamento Organizacyjno-Administracyjnego Karolina Okos Województwo Opolskie