DOA-ZP.272.6.2023 - "DOSTAWA SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO" https://bip.opolskie.pl/2023/04/doa-zp-272-6-2023-dostawa-subskrypcji-oprogramowania-biurowego/ Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia – Strona prowadzonego postępowania: Strona prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0593eeb-dce5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b    ]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 17.04.2023 26.06.2023
Marcin Puszcz - Dyrektor DOA Monika Elceser Monika Elceser Województwo Opolskie