Czysty Region Sp. z o. o. – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne oraz instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowane na terenie Czystego Regionu Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Naftowej 7 – zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2023/04/czysty-region-sp-z-o-o-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-oraz-instalacja-do-mechaniczno-biologicznego-przetwarzania-zmieszanych-odpadow-komunalnych-zlokalizowane/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2023/04/czysty-region-sp-z-o-o-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-oraz-instalacja-do-mechaniczno-biologicznego-przetwarzania-zmieszanych-odpadow-komunalnych-zlokalizowane/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Jagoda Wardawy Marszałek Województwa Opolskiego