Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: DYREKTORA Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. https://bip.opolskie.pl/2023/03/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opieki-zdrowotnej-w-opolu/ Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 9063/2023 z dnia 21 marca 2023 r. ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko: DYREKTORA Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu, z siedzibą 45-401 Opole, ul. Witosa.

Szczegóły dotyczące konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu znajdują się w załączeniu, w ogłoszeniu o konkursie. Oferty należy składać do 12 kwietnia 2023 r.]]>
12.04.2023 Krzysztof Grzęda Zastępca Dyrekotra Departamentu Edukacji i Rynku Pracy https://bip.opolskie.pl/2023/03/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opieki-zdrowotnej-w-opolu/
Monika Jurek Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Elżbieta Kluba Elżbieta Kluba Województwo Opolskie