Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Paczkowie - instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne w Ujeźdźcu - zmiana https://bip.opolskie.pl/2023/03/zaklad-uslug-komunalnych-i-mieszkaniowych-sp-z-o-o-w-paczkowie-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-w-ujezdzcu-zmiana/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2023/03/zaklad-uslug-komunalnych-i-mieszkaniowych-sp-z-o-o-w-paczkowie-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-w-ujezdzcu-zmiana/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowkiego Województwa Opolskiego Joanna Zarzycka-Poproch Marszałek Województwa Opolskiego