Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym - lokal nr 2 położony w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 5 https://bip.opolskie.pl/2023/03/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy-na-rzecz-najemcow-w-trybie-bezprzetargowym-lokal-nr-2-polozony-w-korfantowie-przy-ul-wyzwolenia-5/ 31.03.2023 Stanisław Gałka https://bip.opolskie.pl/2023/03/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy-na-rzecz-najemcow-w-trybie-bezprzetargowym-lokal-nr-2-polozony-w-korfantowie-przy-ul-wyzwolenia-5/
Stanisław Gałka Ewa Tatar Ewa Tatar Województwo Opolskie