Usługi Komunalne Sp. z o. o. w Głubczycach - instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głubczycach https://bip.opolskie.pl/2023/03/uslugi-komunalne-sp-z-o-o-w-glubczycach-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-w-glubczycach/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2023/03/uslugi-komunalne-sp-z-o-o-w-glubczycach-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-w-glubczycach/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowkiego Województwa Opolskiego Joanna Zarzycka-Poproch Marszałek Województwa Opolskiego