Uchwała Nr 8947/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8947-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-skladania-oswiadczen-woli-w-imieniu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 01.03.2023 8947/2023 Organizacja Urzędu Marszałkowskiego https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8947-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-skladania-oswiadczen-woli-w-imieniu-wojewodztwa-opolskiego/
Sekretarz Województwa - Magdalena Stodoła Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie