Uchwała Nr 8946/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 8028/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 października 2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Województwa Opolskiego w czynnościach związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, stanowiącymi zasób województwa, jak również nieruchomościami województwa, stanowiącymi współwłasność https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8946-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8028-2022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-pazdziernika-2022r-w-sprawie-udzielenia-pel/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 01.03.2023 8946/2023 Inwestycje i nieruchomości https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8946-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8028-2022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-pazdziernika-2022r-w-sprawie-udzielenia-pel/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8946-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8028-2022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-pazdziernika-2022r-w-sprawie-udzielenia-pel/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8946-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8028-2022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-pazdziernika-2022r-w-sprawie-udzielenia-pel/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8946-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8028-2022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-pazdziernika-2022r-w-sprawie-udzielenia-pel/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8946-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8028-2022-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-pazdziernika-2022r-w-sprawie-udzielenia-pel/
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nieruchomości - Stanisław Gałka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie