Uchwała Nr 8945/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Nieruchomości oraz Kierownikowi Referatu Nieruchomości w Departamencie Inwestycji i Nieruchomości do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego dokumentów dotyczących windykacji i egzekucji należności z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8945-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-dyrektorowi-departamentu-inwestycji-i-nieruchomosci-oraz-kierownikowi-referatu-nierucho/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 01.03.2023 8945/2023 Inwestycje i nieruchomości https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8945-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-dyrektorowi-departamentu-inwestycji-i-nieruchomosci-oraz-kierownikowi-referatu-nierucho/
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nieruchomości - Stanisław Gałka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie