Uchwała Nr 8943/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania i zatwierdzania dokumentacji związanej z rozliczaniem projektów pomocy technicznej Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Programu lnterreg V -A Republika Czeska — Polska 2014-2020 https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8943-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-zwiazanej-z-rozliczaniem-projektow-pomocy-technicznej-s/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 01.03.2023 8943/2023 Fundusze unijne (DWF) https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8943-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-zwiazanej-z-rozliczaniem-projektow-pomocy-technicznej-s/
Dyrektor Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich – Maja Byrdak Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie