Uchwała Nr 8939/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021- 2027 https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8939-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-instrukcja-wykonawcza-instytucji-posredniczacej-wojewodzki-urzad-pracy-w-opolu-w-ramach/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 01.03.2023 8939/2023 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8939-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-instrukcja-wykonawcza-instytucji-posredniczacej-wojewodzki-urzad-pracy-w-opolu-w-ramach/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8939-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-instrukcja-wykonawcza-instytucji-posredniczacej-wojewodzki-urzad-pracy-w-opolu-w-ramach/
Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich - Jacek Partyka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie