Uchwała Nr 8938/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8938-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-porozumienia-w-sprawie-powierzenia-zadan-instytucji-posredniczacej-opolskie-centrum-rozwoju-gospodarki/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 01.03.2023 8938/2023 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8938-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-porozumienia-w-sprawie-powierzenia-zadan-instytucji-posredniczacej-opolskie-centrum-rozwoju-gospodarki/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8938-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-porozumienia-w-sprawie-powierzenia-zadan-instytucji-posredniczacej-opolskie-centrum-rozwoju-gospodarki/
Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich - Jacek Partyka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie