Uchwała Nr 8936/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania przez Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021- 2027 oraz wykonywania zadań związanych z realizacją ww. Porozumienia https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8936-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-podpisania-przez-dyrektora-opolskiego-centrum-rozwoju-gospodarki-porozumienia-w-spra/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 01.03.2023 8936/2023 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8936-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-podpisania-przez-dyrektora-opolskiego-centrum-rozwoju-gospodarki-porozumienia-w-spra/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8936-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-podpisania-przez-dyrektora-opolskiego-centrum-rozwoju-gospodarki-porozumienia-w-spra/
Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich - Jacek Partyka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie