Uchwała Nr 8935/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 — 2027 oraz wykonywania zadań związanych z realizacją tego Porozumienia https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8935-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-podpisania-przez-dyrektora-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-opolu-porozumienia-w-sprawie/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 01.03.2023 8935/2023 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8935-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-podpisania-przez-dyrektora-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-opolu-porozumienia-w-sprawie/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8935-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-podpisania-przez-dyrektora-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-opolu-porozumienia-w-sprawie/
Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich - Jacek Partyka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie