Uchwała Nr 8934/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8934-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-instrukcja-wykonawcza-instytucji-zarzadzajacej-programem-regionalnym-fundusze-europejskie/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 01.03.2023 8934/2023 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8934-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-instrukcja-wykonawcza-instytucji-zarzadzajacej-programem-regionalnym-fundusze-europejskie/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8934-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-instrukcja-wykonawcza-instytucji-zarzadzajacej-programem-regionalnym-fundusze-europejskie/
Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich - Jacek Partyka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie