Uchwała Nr 8932/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw oraz jednoosobowego podpisywania i zatwierdzania dokumentacji dotyczącej realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Opolskiego funkcji: 1) Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, w tym funkcji Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 2) Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, w tym funkcji Instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8932-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-dotyczacej-realiz/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 01.03.2023 8932/2023 Fundusze unijne (DFE) https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8932-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-dotyczacej-realiz/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8932-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-dotyczacej-realiz/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8932-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-dotyczacej-realiz/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8932-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-dotyczacej-realiz/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8932-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-dotyczacej-realiz/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8932-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-dotyczacej-realiz/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8932-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-dotyczacej-realiz/
Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich - Jacek Partyka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie