Uchwała Nr 8931/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zakupu energooszczędnego oświetlenia typu „LED" https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8931-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-zakupu-energooszczednego-oswietlenia-typu-led/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 01.03.2023 8931/2023 Organizacja Urzędu Marszałkowskiego https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8931-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-zakupu-energooszczednego-oswietlenia-typu-led/
Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego - Marcin Puszcz Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie