Uchwała Nr 8929/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodrębnione zadania budżetowe (wydatkowe) https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8929-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok-w-pelnej-szczegolowosci-klasyfikacji-budzetowej-dochodow-i-wyda/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 01.03.2023 8929/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8929-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok-w-pelnej-szczegolowosci-klasyfikacji-budzetowej-dochodow-i-wyda/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8929-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-1-marca-2023-roku-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok-w-pelnej-szczegolowosci-klasyfikacji-budzetowej-dochodow-i-wyda/
Dyrektor Departamentu Finansów – Barbara Pomianowska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie