Uchwała Nr 8923/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Zgodnym chórem z Ukrainą — występ chóru „VOSKRESINNIA"." określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8923-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-zgodnym-chorem-z-ukraina-wys/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 27.02.2023 8923/2023 Współpraca z zagranicą i promocja regionu https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8923-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-zgodnym-chorem-z-ukraina-wys/
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu – Agnieszka Okupniak Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie