Uchwała Nr 8920/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie przyznania stypendiów dla studentów w ramach Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8920-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-2023-roku-w-sprawie-przyznania-stypendiow-dla-studentow-w-ramach-stypendium-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-dla-uczniow-sluchaczy/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 27.02.2023 8920/2023 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8920-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-2023-roku-w-sprawie-przyznania-stypendiow-dla-studentow-w-ramach-stypendium-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-dla-uczniow-sluchaczy/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8920-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-2023-roku-w-sprawie-przyznania-stypendiow-dla-studentow-w-ramach-stypendium-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-dla-uczniow-sluchaczy/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Monika Jurek Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie