Uchwała Nr 8919/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu umowy dotacji pomiędzy Wojewodą Opolskim a Województwem Opolskim, na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8919-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotacji-pomiedzy-wojewoda-opolskim-a-wojewodztwem-opolskim-na-finansowanie-wydatkow-z/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 27.02.2023 8919/2023 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8919-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotacji-pomiedzy-wojewoda-opolskim-a-wojewodztwem-opolskim-na-finansowanie-wydatkow-z/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8919-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotacji-pomiedzy-wojewoda-opolskim-a-wojewodztwem-opolskim-na-finansowanie-wydatkow-z/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Monika Jurek Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie