Uchwała Nr 8918/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej i Regionach Partnerskich EUROQUIZ 2023 pn. Dziedzictwo kulturowe https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8918-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-2023-roku-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-wiedzy-o-unii-europejskiej-i-regionach-partnerskich-euroquiz-2023-pn-dziedzictwo-kulturowe/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 27.02.2023 8918/2023 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8918-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-2023-roku-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-wiedzy-o-unii-europejskiej-i-regionach-partnerskich-euroquiz-2023-pn-dziedzictwo-kulturowe/https://bip.opolskie.pl/2023/03/uchwala-nr-8918-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-2023-roku-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-wiedzy-o-unii-europejskiej-i-regionach-partnerskich-euroquiz-2023-pn-dziedzictwo-kulturowe/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Monika Jurek Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie