Rozeznanie rynku na “Przeprowadzenie warsztatów (szkoleń) z zakresu gospodarki odpadami przez eksperta z ww. dziedziny” https://bip.opolskie.pl/2023/03/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-warsztatow-szkolen-z-zakresu-gospodarki-odpadami-przez-eksperta-z-ww-dziedziny-2/ 01.01.1970 Rozeznanie rynku https://bip.opolskie.pl/2023/03/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-warsztatow-szkolen-z-zakresu-gospodarki-odpadami-przez-eksperta-z-ww-dziedziny-2/https://bip.opolskie.pl/2023/03/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-warsztatow-szkolen-z-zakresu-gospodarki-odpadami-przez-eksperta-z-ww-dziedziny-2/https://bip.opolskie.pl/2023/03/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-warsztatow-szkolen-z-zakresu-gospodarki-odpadami-przez-eksperta-z-ww-dziedziny-2/https://bip.opolskie.pl/2023/03/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-warsztatow-szkolen-z-zakresu-gospodarki-odpadami-przez-eksperta-z-ww-dziedziny-2/https://bip.opolskie.pl/2023/03/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-warsztatow-szkolen-z-zakresu-gospodarki-odpadami-przez-eksperta-z-ww-dziedziny-2/https://bip.opolskie.pl/2023/03/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-warsztatow-szkolen-z-zakresu-gospodarki-odpadami-przez-eksperta-z-ww-dziedziny-2/
Agnieszka Okupniak Ewelina Błyszcz Ewelina Błyszcz Województwo Opolskie