Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich - instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szymiszowie - zmiana https://bip.opolskie.pl/2023/03/przedsiebiorstwo-uslug-komunalnych-i-mieszkaniowych-sp-z-o-o-w-strzelcach-opolskich-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-w-szymiszowie-zmiana/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2023/03/przedsiebiorstwo-uslug-komunalnych-i-mieszkaniowych-sp-z-o-o-w-strzelcach-opolskich-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-w-szymiszowie-zmiana/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowkiego Województwa Opolskiego Joanna Zarzycka-Poproch Marszałek Województwa Opolskiego