Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-im-prof-tadeusza-koszarowskiego-w-opolu-7/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LII 08.03.2023 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-im-prof-tadeusza-koszarowskiego-w-opolu-7/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i polityki Społecznej - Izabela Damboń-Kandziora Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie