Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok-3/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LII 23.03.2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok-3/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie