Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-kedzierzynsko-kozielskiemu/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LII 13.03.2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-kedzierzynsko-kozielskiemu/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie