Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2023-2025 https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielenia-z-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-pomocy-finansowej-jednostkom-samorzadu-terytorialnego-wojewodztwa-opolskiego-w-formie-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zadan-w-3/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LII 13.03.2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielenia-z-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-pomocy-finansowej-jednostkom-samorzadu-terytorialnego-wojewodztwa-opolskiego-w-formie-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zadan-w-3/
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i promocji Regionu - Agnieszka Okupniak Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie