Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową hali sportowej w Naroku https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-celowej-dla-gminy-dabrowa-z-przeznaczeniem-na-wykonanie-robot-dodatkowych-zwiazanych-z-budowa-hali-sportowej-w-naroku/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LII 21.03.2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-celowej-dla-gminy-dabrowa-z-przeznaczeniem-na-wykonanie-robot-dodatkowych-zwiazanych-z-budowa-hali-sportowej-w-naroku/
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki - Roman Stęporowski Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie