Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w formie dotacji celowej https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-kedzierzynsko-kozielskiemu-w-formie-dotacji-celowej-2/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LII 13.03.2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-kedzierzynsko-kozielskiemu-w-formie-dotacji-celowej-2/
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Marcin Oszańca Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie