Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o datacje w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-rozstrzygniecia-naboru-wnioskow-o-datacje-w-roku-2023-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-lub-znajduj/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LII 21.03.2023 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-rozstrzygniecia-naboru-wnioskow-o-datacje-w-roku-2023-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-lub-znajduj/
Dyrektor Departamentu Kultury Dziedzictwa Regionalnego - Agnieszka Kamińska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie