Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego stanowienia i wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-wniosku-dotyczacego-stanowienia-i-wysokosci-oplat-za-egzaminy-panstwowe-na-prawo-jazdy-w-wojewodzkich-osrodkach-ruchu-drogowego/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LII 13.03.2023 Inne https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-wniosku-dotyczacego-stanowienia-i-wysokosci-oplat-za-egzaminy-panstwowe-na-prawo-jazdy-w-wojewodzkich-osrodkach-ruchu-drogowego/
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Brygida Kolenda-Łabuś Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie