Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-dotyczacej-zwiekszenia-swiadomosci-prawnej-dotyczacej-transplantacji-wsrod-lokalnej-spolecznosci/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LII 13.03.2023 Inne https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-dotyczacej-zwiekszenia-swiadomosci-prawnej-dotyczacej-transplantacji-wsrod-lokalnej-spolecznosci/
Przewodnicząca Komisji Skarg , Wniosków i Petycji - Brygida Kolenda-Łabuś Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie