Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej odwołania Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-dotyczacej-odwolania-przewodniczacego-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LII 13.03.2023 Inne https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-dotyczacej-odwolania-przewodniczacego-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Brygida Kolenda-Łabuś Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie