Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pakosławice realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego pn. „Dziś Orlik Klubowy, Jutro Stadion Narodowy – 5 edycja” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2023 r. – V edycja” https://bip.opolskie.pl/2023/03/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-gminie-pakoslawice-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-pn-dzis-orlik-klubowy-jutro-stadion-narodowy-5-edycja-w-ramach/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LII 21.03.2023 Marszałkowski Budżet Obywatelski
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki - Roman Stęporowski Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie